Tel. 605 069 071 | gabinet@kolasniewski.pl | |

Opis wizyty

  Wizyta w gabinecie trwa około 15 minut. W niektórych przypadkach czas spędzony w gabinecie jest z założenia dłuższy (np. porada żywieniowa czy rozszerzona wizyta sportowa), dlatego proszę, o ile to możliwe, o wybór rodzaju wizyty w momencie dokonywania rejestracji. Pozwoli to na lepsze gospodarowanie czasem i zmniejszy ryzyko oczekiwania na wejście do gabinetu. Z uwagi na indywidualne podejście do każdego pacjenta, może się zdarzyć, że założony czas badania ulegnie przedłużeniu, nie wpływa to na ilość czasu poświęconą każdemu kolejnemu pacjentowi. Wywoła te niestety opóźnienie w przyjmowaniu kolejnych pacjentów, dlatego proszę o wyrozumiałość.

  Dokonanie wyboru rodzaju wizyty ułatwia właściwe postępowanie z pacjentem oraz wskazuje czy konieczne jest wypełnienie dodatkowych formularzy np. przed wizytą sportową czy poradą dietetyczną.

  Co zabrać na wizytę?

  • dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL (rejestracja, wystawienie recepty na leki refundowane)
  • NIP zakładu pracy (u chorych wymagających wystawienia zwolnienia lekarskiego)
  • niezbędne jest zabranie całej posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej choroby, szczególnie wykonanych badań dodatkowych (np. zdjęć RTG), konsultacji innych specjalistów, kart informacyjnych leczenia szpitalnego
  • Uwaga! Przed pierwszą poradą żywieniową ważne jest wykonanie badań laboratoryjnych – lista badań ( porada dietetyczna )
  • dla pacjentów dziecięcych proszę o zabranie książeczki zdrowia dziecka
  • skierowanie do gabinetu nie jest konieczne (nie realizuję świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia) jednak informacja zawarta na skierowaniu od lekarza kierującego bywa czasem pomocna w ustaleniu powodu wizyty

  Z uwagi na to, że badanie ortopedyczne wymaga oceny „całościowej”, wskazane jest odpowiednie ubranie się na wizytę, tak aby odzież z jednej strony nie krępowała ruchów (np. badanie zakresu ruchów, wykonywanie prostych ćwiczeń w ocenie kontuzji sportowej) i umożliwiała dostęp do badania całej chorej okolicy (kończyny, tułowia), a z drugiej strony pozwalała zachować pacjentowi należyty poziom komfortu.

  W wybranych przypadkach w trakcie wizyty mogą być wykonywane tzw. zabiegi ambulatoryjne ( zabiegi w gabinecie ). Wszystkie wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, do którego pacjent nie wymaga żadnego przygotowania (np. nie musi być na czczo). Wszędzie tam gdzie to możliwe zabieg wykonywany jest pod kontrolą badania USG co ułatwia precyzyjne podanie leku czy usunięcie płynu zapalnego. Dokładność takiego postępowania skraca czas jego wykonania i zmniejsza odczucia bólowe.