Tel. 605 069 071 | gabinet@kolasniewski.pl | |

Porada dietetyczna

  Właściwie przeprowadzona porada dietetyczna opiera się na uzyskaniu informacji dotyczących obecnego sposobu odżywiania (dzienniczek dietetyczny), obecności chorób przewlekłych, preferencji kulinarnych. Wywiad ten uzupełniany jest o wyniki badań krwi oraz parametry takie jak wzrost, waga i analiza składu ciała

  Przed wizytą należy:

  • pobrać i wypełnić przez 7 dni dzienniczek dietetyczny
  • wykonać na czczo następujące badania: poziom glukozy, morfologia, stężenie potasu i sodu we krwi, kreatynina, profil lipidowy (cholesterol całkowity, LDL, HDL, triglicerydy, ), badanie TSH

  Na tej podstawie przygotować można wskazówki dotyczące zmian jakie należy wprowadzić aby dostosować indywidualny plan żywienia do potrzeb organizmu oraz wymagań aktywności sportowej.

  W trakcie pierwszej porady dietetycznej trwającej około 60 minut ustaleniu podlegają:

  • Aktualny skład ciała – badanie na analizatorze
  • Sposób odżywiania
  • Sprecyzowanie oczekiwań sportowca (np. redukcja wagi, przyrost masy mięśniowej)
  • Obliczenie innych parametrów takich jak np. zapotrzebowanie kaloryczne podstawowe i związane z aktywnością sportową
  • Ogólne założenia dietoterapii – przedstawienie wytycznych dotyczących zasad żywienia

  W trakcie pierwszej porady pacjent nie otrzymuje jadłospisu do realizacji a jedynie wytyczne dotyczące zmian w sposobie odżywiania, które są niezbędne do realizacji celu.

  Kolejna wizyta trwająca około 15 minut ma na celu weryfikację wspomnianych wytycznych. W trakcie tej drugiej wizyty ustala się bardziej precyzyjne zasady żywienia oraz przedstawia przykładowy jadłospis z uwzględnieniem wartości kalorycznych zależnych od stopnia intensywności treningu sportowego.

  Kolejne wizyty kontrolne powinny odbywać się co 8 tygodni celem oceny postępów dietoterapii oraz przedyskutowaniu problemów związanych ze zmianami w żywieniu.