Tel. 605 069 071 | gabinet@kolasniewski.pl | |

Medycyna sportowa

  Medycyna sportowa jest specjalnością lekarską zajmująca się wszystkimi aspektami aktywności ruchowej w zdrowiu i chorobie. Celem medycyny sportowej jest promocja zdrowia poprzez właściwie zaplanowaną aktywność fizyczną, doradztwo w zakresie żywienia oraz profilaktyki urazów i przeciążeń.

  Medycyna sportowa, zwana inaczej medycyną aktywności ruchowej, zajmuje się zarówno sportem wysokokwalifikowanym (sportowcy), jaki i sportem „amatorskim”, który często prowadzony jest na bardzo wysokim poziomie. Przedmiotem zainteresowania medycyny sportowej jest także, poza czysto sportowymi działaniami, planowanie i kontrola aktywności ruchowej w schorzeniach przewlekłych oraz wśród osób w wieku podeszłym. Działania te mają wymiar profilaktyczny jak i leczniczy. Stałym elementem pracy lekarza sportowego jest ocena i kwalifikacja do uprawiania sportu zarówno dorosłych jak i dzieci.

  Dr Kolaśniewski udziela porad z zakresu medycyny sportowej:

  • wszystkie rodzaje kontuzji i uszkodzeń w sporcie
  • wstępną ocenę zdolności do wysiłku i aktywności ruchowej
  • analiza i planowanie aktywności ruchowej (analiza treningu)
  • sport dzieci i młodzieży
  • rekreacyjna aktywność fizyczna osób dorosłych , także w wieku podeszłym
  • żywienie w sporcie
  • dozwolona suplementacja i wspomaganie żywieniowe w sporcie
  • planowanie i prowadzenie aktywności ruchowej w chorobach przewlekłych
  • kwalifikacja do ćwiczeń oraz prowadzenia żywienia w przypadku nadwagi i otyłości
  • problemy medyczne związane z aktywnością fizyczna na dużej wysokości (wyjazdy górskie)
  • problemy medyczne związane z nurkowaniem
  • problemy medyczne w sportach wytrzymałościowych (pływanie w wodach otwartych, triatlon, maraton)

  W zależności od problemu z jakim mamy do czynienia, porada z zakresu medycyny sportowej może mieć charakter:

  • podstawowy – (badanie kliniczne, wywiad, zalecenia)

  lub

  • rozszerzony – badanie kliniczne, wywiad, analiza treningu i zdolności do wysiłku oraz żywienia, pomiary biometryczne, zalecenia

  Przed wizytą w zakresie medycyny sportowej wskazane jest:

  • wykonanie EKG spoczynkowego,
  • pobranie i wypełnienie ankiety dotyczącą treningu sportowego oraz wywiadu medycznego
  • w przypadku sportowców > 35 r.ż zaleca się wykonanie próby wysiłkowej wraz z konsultacją kardiologiczną. Wykonanie badania wysiłkowego jest obowiązkowe jeśli:
   1. rozpoznana choroba serca i naczyń lub pojawiają się objawy takie jak bóle w klatce piersiowej, duszność, męczliwość , kołatania serca szczególnie związane z wysiłkiem fizycznym
   2. występuję nadwaga – (BMI > 25) kalkulator
   3. wieloletni siedzący tryb życia
   4. wywiad rodzinny wskazujący na choroby serca, przedwczesne zgony z powodów sercowych, obecność miażdżycy lub zaburzeń lipidowych we krwi (podwyższony poziom cholesterolu, triglicerydów)
   5. słaba kondycja fizyczna