Tel. 605 069 071 | gabinet@kolasniewski.pl | |

Analiza składu ciała i stan odżywienia

  Ciało człowieka składa się różnych mikro i makroelementów tworzących tkanki. W analizie stanu odżywienia ocenia się wartości tzw. wskaźnika wagowo-wzrostowego (BMI – kalkulator ). Jest to podstawowe narzędzie dietetyczne. Ocena BMI jest jednak niewystarczająca gdyż jak łatwo sobie wyobrazić 2 osoby w tym samym wieku, o tym samym wzroście i wadze (ten sam wynik BMI!) mogą wyglądać odmiennie. Jeden z nich będzie miał atletyczny typ budowy (niska zawartość tkanki tłuszczowej, dobrze rozwinięte mięśnie), drugi będzie miał słabe mięsnie i dużą zawartość tkanki tłuszczowej. BMI nie daje odpowiedzi jak planować trening czy żywienie u tych osób, a przecież mają znacznie różniące się potrzeby żywieniowe i możliwości wysiłkowe. W zakresie planowania treningowego i żywienia istotny jest więc podział ciała na dwie składowe: beztłuszczową masę ciała i składową tłuszczową (tkankę tłuszczową). Wykazuje się wyraźną zależność między zawartością tkanki tłuszczowej a występowaniem niektórych chorób, podobnie w wielu dyscyplinach sportowych zawartość tkanki tłuszczowej może wpływać na wyniki sportowe. Analiza składu ciała wykonywana jest przy użyciu profesjonalnego analizatora i odbywa się dzięki metodzie bioimpedancji elektrycznej (BIA). W praktyce dietetyka czy lekarza sportowego prawidłowo wykonana analiza składu ciała, w połączeniu z indywidualną dietą i odpowiednimi ćwiczeniami, może stanowić bazę dla zapobiegania i leczenia chorób cywilizacyjnych, takich jak: nadwaga, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niektóre nowotwory (np. jelita grubego), czy też chorób układu krążenia

  Analizator w naszym gabinecie pozwala na pomiar wagi, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, masy tkanki kostnej , masy tkanki mięśniowej i możliwość odczytu tych parametrów dla poszczególnych segmentów ciała jak lewa ręka, prawa ręka, lewa noga , prawa noga i całego tułowia.

  Typowy wynik z badania:

  Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała zawiera:

  • Masa tkanki tłuszczowej w %
  • Masa tkanki mięśniowej w kg
  • Całkowita zawartość wody w organizmie w %
  • Masa kości w kg
  • Wiek metaboliczny
  • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
  • Wskaźnik norm tłuszczu trzewnego (na brzuchu)
  • Wskaźnik dziennego zapotrzebowania na kalorie

  Segmentowy odczyt dla każdego segmentu ciała (lewa ręka, prawa ręka, lewa noga , prawa noga, korpus) pozwala na odczyt następujących komponentów składu ciała:

  • Masa mięśniowa w kg
  • Tkanka tłuszczowa w %
  • Pomiar z dokładnością 0,1 kg ( 100 gram)

  Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest wszczepiony elektryczny rozrusznik serca (kardiowerter – defibrylator)

  Względne przeciwskazania stanowi ciąża i obecność metalowych implantów

  Optymalny pomiar wykonywany jest bez biżuterii, na czczo (minimum 4 godziny od ostatniego posiłku), co najmniej 12 godzin od intensywnego treningu, 48 godzin od wystąpienia znacznych zaburzeń wodnych i elektrolitowych w organizmie (praca w upale, zawody, spożycie alkoholu). 30 minut przed badaniem proszę opróżnić pęcherz moczowy. Badania nie powinno wykonywać się przez 7 dni przed miesiączką .