Tel. 605 069 071 | gabinet@kolasniewski.pl | |

Kwalifikacje i doświadczenie

  Dr n. med. Marek Kolaśniewski posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno w oddziale szpitalnym, jak i w poradni ortopedycznej. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. W czasie studiów (jako wolontariusz) oraz na stażu podyplomowym związany był od 1998 roku z Oddziałem Chirurgii Urazowej i Ortopedii Szpitala Wojskowego w Poznaniu. Szkolenie specjalizacyjne odbył w Szpitalu Wojskowym w Poznaniu pod kierunkiem dr Mieczysława Smolarka. W roku 2010 w trakcie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uzyskał z wyróżnieniem tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

  Dr n. med. Marek Kolaśniewski był doktorantem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w leczeniu schorzeń narządu ruchu, szczególnie urazów. Od wielu lat rozwija i promuje w polskich warunkach nowoczesne techniki leczenia urazów. Doświadczenie w leczeniu złamań pozwoliło również na przygotowanie pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego (Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) pracy doktorskiej nt. leczenia złamań okolicy stawu biodrowego. Zaowocowało to współpracą z dużymi ośrodkami medycznymi oraz centrami medycznymi w Poznaniu.

  Dr n. med. Marek Kolaśniewski pracował przez wiele lat jako starszy asystent w Oddziale Ortopedycznym z Pododdziałem dla Dzieci i Młodzieży oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Z doświadczenia dr Marka Kolaśniewskiego korzystali m. in. pacjenci Centrum Medycznego Enel-Med, Medicover, Polmed, Certus oraz Medicus.

  Korzystając z bogatego doświadczenia klinicznego, dr n. med. Marek Kolaśniewski jest także wykładowcą oraz instruktorem szwajcarskiej Fundacji AO zajmującej się kształceniem ortopedów i chirurgów urazowych na całym świecie (www.aotrauma.org). Jednocześnie kieruje w Polsce Fundacją Polytrauma, która od 2010 roku organizuje ogólnopolskie szkolenia dla lekarzy z zakresu leczenia obrażeń kończyn, kręgosłupa i miednicy.

  Dr n. med. Marek Kolaśniewski ukończył wiele kursów, stażów i szkoleń z ortopedii i chirurgii urazowej, w tym, rzadko spotykane w Polsce, szkolenie z zakresu leczenia obrażeń wieku dziecięcego (Nottingham, Wielka Brytania). Na co dzień pracuje w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradni ortopedii dziecięcej, poradni preluksacyjnej oraz zajmuje się medycyną sportową. Doświadczenie zawodowe i wieloletnią pasję do biegania wykorzystuje współpracując z czasopismem Runner’s World, na łamach którego konsultuje uszkodzenia związane z bieganiem. W pracy ambulatoryjnej od wielu lat wykorzystuje ultrasonografię jako narzędzie podstawowe w diagnostyce.

  Dr n. med. Marek Kolaśniewski odbył szkolenie specjalizacyjne z zakresu medycyny sportowej w Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej pod kierunkiem dr Wiesławy Perkowskiej. W roku 2017 w trakcie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uzyskał z wynikiem bardzo dobrym tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej.

  Aktualnie pracuje w Oddziale Ortopedii Dziecięcej Specjalistycznego Zespołu Opieki nad Matką i Dzieckiem im. B. Krysiewicza w Poznaniu oraz w Centrum Medycznym Ventriculus w Lesznie.