Tel. 605 069 071 | gabinet@kolasniewski.pl | |

Rola i zadania lekarza medycyny sportowej

  Medycyna sportowa jest specjalizacją medyczną, której celem działania jest ocena regularnej aktywności ruchowej oraz jej wpływu na zdrowie i profilaktykę chorób przewlekłych. Medycyna sportowa zajmuję się także diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją chorób i schorzeń związanych z uprawianiem sportu. Szczególnym polem pracy lekarza sportowego jest prowadzenie badań sportowo-lekarskich i związane z tym orzekanie o zdolności do uczestnictwa w zajęciach sportowych takich jak treningi i zawody.

  Celem wykonywania badań sportowo lekarskich jest ocena stanu zdrowia sportowca, przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia treningu sportowego. Podstawą orzekania są odpowiednio prowadzone badania wstępne, których zadaniem jest ocena czy u kandydata do uprawiania sportu występują stany chorobowe i schorzenia, których przebieg w trakcie zajęć sportowych uległby zaostrzeniu.

  Wątpliwości opiekunów może budzić fakt, że dziecko regularnie uczęszczające na zajęcia wychowania fizycznego w szkole nie jest jednocześnie zdolne do zajęć sportowych i zobligowane jest do uzyskania orzeczenia lekarskiego (orzeczenia wstępnego). W wyjaśnieniu wątpliwości pomocne jest przedstawienie różnicy między zajęciami wychowania fizycznego zajęciami sportowymi.

  Uczestnictwo dziecka w zajęciach wychowania fizycznego w szkole ma na celu przede wszystkim wielokierunkowy wpływ na zdrowie psycho-fizyczne dziecka. W szczególności utrzymanie i kształtowanie dobrego stanu zdrowia dziecka, także dziecka chorego. Celem zajęć wychowania fizycznego jest więc poprawa stanu zdrowia dzieci, równoważenie skutków siedzącego trybu życia, itp. Dzieci uczestniczą w zajęciach WF po to aby być zdrowe.

  W odróżnieniu od zajęć WF, sport rozumiany jest przede wszystkim jako aktywność ruchowa, której celem jest doskonalenie wybranych cech, zdolność fizycznych. Doskonalenie to (trening sportowy, zawody) odbywa się według określonych zasad i w formie współzawodnictwa. Charakter tych zajęć wiąże się z wybiórczym i przewlekłym przeciążeniem określonych narządów i układów dziecka (zależnie od rodzaju dyscypliny sportowej). Przeciążenie to może prowadzić do zaostrzenia już istniejących stanów chorobowych lub je wywołać (np. martwice kostne). Wynika z tego konieczność kwalifikowania do sportu jedynie dzieci zdrowych.

  W zajęciach WF dzieci uczestniczą, żeby być zdrowe, w zajęciach sportowych mogą uczestniczyć jedynie dzieci zdrowe.