Tel. 605 069 071 | gabinet@kolasniewski.pl | |

Rodzaje badań lekarskich niezbędnych do wydania orzeczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu

Z ustawy o Sporcie wynika, że zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, podlega badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.

Rodzaje badań:

    Badanie wstępne - przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia (badanie należy przeprowadzić z chwilą podjęcia przez zawodnika treningów)
  • Okresowe – przeprowadza się co 6 miesięcy. Badanie okresowe przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia
  • Kontrolne - wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut

Celem uzyskania orzeczenia wstępnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu należy wykonać:

  • niezbędne badania dodatkowe (badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem; badanie ogólne moczu z oceną osadu; badanie odczynu opadania krwinek czerwonych(OB); badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym; oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi); wyniki nie mogą być starsze niż 30 dni.
  • osoby leczone z powodu chorób przewlekłych – zaświadczenie od właściwego specjalisty
  • osoby którzy chcą uprawiać zapasy, judo, taekwondo i boks – przeciwciała anty HIV i anty HCV, antygen HBs;
  • Konsultacja neurologiczna i badanie EEG – u osób, które chcą uprawiać sporty walki;
  • Badanie spirometryczne – u osób, które chcą uprawiać płetwonurkowanie;
  • Pobrać i wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia (ankieta musi być w przypadku osób niepełnoletnich podpisana przez opiekuna ustawowego)

Zakres badań okresowych uzależniony jest od czasu jak upłynął od badania wstępnego – szczegółowe informacje uzyskać można w trakcie rejestracji.

Linki

1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1172/1

2)

REKOMENDACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY SPORTOWEJ DOTYCZĄCE KRYTERIÓW WIEKOWYCH PRZY KWALIFIKACJI DZIECI I Młodzieży DO TRENINGU I ZAWODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH SPORTOWYCH

http://www.ptms.org.pl/uploads/files/Rekomendacje%20wieku%20w%20Medycyna%20sportowa%202011%20www.pdf