Tel. 605 069 071 | gabinet@kolasniewski.pl | |

Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia uprawniające do udziału w treningach i zawodach sportowych

Celem uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu należy wykonać:

  • niezbędne badania dodatkowe (badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem; badanie ogólne moczu z oceną osadu; badanie odczynu opadania krwinek czerwonych (OB) ; badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym; oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi); wyniki nie mogą być starsze niż 30 dni.
  • osoby leczone z powodu chorób przewlekłych – zaświadczenie od właściwego specjalisty
  • osoby którzy chcą uprawiać zapasy, judo, taekwondo i boks – przeciwciała anty HIV i anty HCV, antygen HBs;
  • Konsultacja neurologiczna i badanie EEG – u osób, które chcą uprawiać sporty walki;
  • Badanie spirometryczne – u osób, które chcą uprawiać płetwonurkowanie;
  • Pobrać i wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia (ankieta musi być w przypadku osób© niepełnoletnich podpisana przez opiekuna ustawowego)